-20% PAULA'S CHOICE с код PAULA 😱 -20% EVY TECHNOLOGY с код EVY
Количка 0

ПРОУЧВАНИЯ

Светлинната терапия е утвърден метод за подмладяване и лечение на акне. Множество проучвания са проведени и заключенията им подкрепят позитивните ефекти от терапията. Обобщена информация на някои от тези проучвания можете да намерите по-долу.

 

 

Комбинирано лечение със синя (415nm) и червена (633nm) LED фототерапия при остро acne vulgaris.

Проучването е проведено върху 24 субекта със средно до остро акне на лицето. Субектите са с подобна възраст и продължителност на акнето. Всеки субект е получил 8 процедури, по 2 на седмица, през 3 дни. Като са се редували червена светлина 20 минути на процедура и синя светлина по 20 минути на процедура от LED базирана терапевтична система. Пациентите са третирани с леко микродермоабразио преди всяка сесия. Акнето е проверявано на седмица 2, 4, 8 и 12.

На 4-тата седмица акнето е намаляло с 46%. На 12-тата седмица акнето е намаляло с 81%. Линк към проучването можете да намерите тук - Национален Център за Биотехнологична Информация, САЩ.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

Случайно двойно сляпо плацебоконтролирано изследване на LED фототерапията за подмладяване на кожата: клинично, профилометрично, хистологично, утраструктурано и биохимично оценяване на три различни групи.

Изследването е двойно сляпо и се провежда над 76 субекта. (Двойно сляпо означава, че нито изледващите, нито изследваните знаят кой получава реалното лечение и кой плацебото). Те се разделят на 4 групи. 3 от тях получават процедури с LED светлини, а четвъртата група е контролна (осветяват се с обикновена светлина). Всеки субект подлага на терапия само половината си лице. В първата група се използва само червена светлина с дължина на вълната ~633nm, във втората група се използва ~830nm дължина на вълната, в третата група смесена терапия от двете дължини. Субектите получават по 2 процедури седмично в продължение на 4 седмици.

В края на проучването бръчките са намалели с до 36%, а еластичността на кожата се е увеличила с до 19% в трите групи, които са получили реални процедури. Хистологията индикира за увеличени колагенови и еластинови влакна и в трите групи. Не са наблюдавани никакви продължителни странични ефекти.

Линк към проучването можете да намерите тук - Национален Център за Биотехнологична Информация, САЩ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

Отворено проучване за определяне на ефективността на синята светлина при третирането на леко до умерено акне.

Проведено е проучване над 30 субекта с леко до умерено акне. Две седмици след скрининга лезиите са преброени и описани по вид. В течение на 4 седмици пациентите получават общо 8 терапии с продължителност от 10 до 20 минути с дължина на вълната 409-419 nm. Оценки са направени  на 5, 8 и 12 седмица.

Проведената терапия е ефективна в редуцирането на броя на лезиите. Ефект от терапиите е започнал да се наблюдава през 5-та седмица, а най-силен е бил от 8-ма до 12-та седмица.

Линк към проучването можете да намерите тук - Национален Център за Биотехнологична Информация, САЩ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------