No miracles. Just formulas 🧪🤓
Количка 0

Финансиране ЕС

 

Предприятието е финансирано от оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. 

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от
COVID-19

Договор № BG16RFOP002-2.073-5727-C01

Размер на финансирането: 10 000 лв обща стойност. От които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27/07/20

Край: 27/10/20